Inter-Medical AS ble stiftet i 1989 og har siden vært leverandør av medisinsk utstyr til det norske helsevesenet. I dag, akkurat som for 30 år siden, er vårt mål å levere produkter og tjenester som bidrar til å bedre og utvikle pasientbehandlingen i Norge.

Vårt produktsortiment er valgt ut på grunnlag lang tids erfaring i bransjen og etter rådføring med brukere på ulike nivå. Vårt ønske er til enhver tid å kunne tilby et bredt sortiment bestående av veletablerte produkter av høy kvalitet, samtidig skal Inter-Medical være en leverandør av innovasjon som er med på å drive faget videre.

Se våre leverandører